• Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“PaybyMe”), 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“6493 sayılı Kanun”) çerçevesinde faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşudur.
  • PaybyMe’nin sorumluluğu, ödeme hizmeti kullanıcısı (“Üye İşyeri”) ile son kullanıcı (“Tüketici”) arasındaki mesafeli satım sözleşmesine konu ürün veya hizmet bedelinin, Üye İşyeri’ne aktarılması ile sınırlı olup, Üye İşyeri ile Tüketici arasındaki sözleşme ilişkisi ve ihtilaflardan PaybyMe sorumlu değildir.
  • Üye İşyeri, PaybyMe ödeme servis(ler)i aracılığıyla ödemesini aldığı ürün veya hizmetlerin hukuka, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmadığını ve başta elektronik ticaret, tüketici ve vergi mevzuatı olmak üzere yasalara uygun hareket ettiğini, satışa sunduğu ürün veya hizmetler üzerinde tam bir tasarruf yetkisi bulunduğunu, ürün veya hizmetler ile ilgili Tüketici ile arasındaki her türlü ihtilaftan münhasıran sorumlu olduğunu, PaybyMe’nin işbu nedenle herhangi bir üçüncü tarafın talep, itiraz, şikayet, ceza vesair yaptırıma maruz kalması halinde, kendisine rücu edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • Üye İşyeri, ödeme servis(ler)inin kullanımında kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu ve bu doğrultuda PaybyMe’nin gizlilik ve güvenlik politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Tüketici, ödemesini gerçekleştirerek satın aldığı ürün veya hizmetin tam, doğru ve ayıpsız olmasından, fatura veya sevk irsaliyesi ile garanti belgesi, varsa kullanım kılavuzu, sertifika vesair belgelerin ürün veya hizmet ile birlikte tesliminden münhasıran satıcı(Üye İşyeri)nın sorumlu olduğunu ve PaybyMe’nin ürün veya hizmet ile ilgili sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.