Ödeme hizmetlerinizden yararlanmak için hangi belgeleri sağlamalıyım?

Ödeme Hizmeti başvurunuzu yaparken Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Banka ve Operatörlerin talepleri dahilinde aşağıdaki belgeler istenmektedir.

  • VKN/TCKN bilgisini gösteren belgeler (Vergi levhası, pasaport/kimlik fotokopisi)
  • Ticaret Sicil Gazetesi 
  • İmza Sirküleri