www.payby.me uzantılı internet sitemize erişmekle, aşağıdaki hususları kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu şartları kabul etmiyorsanız siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız.

 • payby.me internet sitesinin tüm hakları Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“PaybyMe”)'ye aittir. İşbu adreste yayımlanan başta yazılım, ürünler, logolar ve sair ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içerik, ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır.
 • Kullanıcı, internet sitesinde bulunan ürünleri, bilgileri, her türlü veri tabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel ve sair imgeleri, video klipleri, dosyaları, internet sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vesaire ile; tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle üçüncü taraflara göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, PaybyMe ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • İnternet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve materyal ile sitenin tamamı ya da bir bölümü olduğu gibi veya düzenlenerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. İnternet sitesinden alınabilecek her türlü yazılı ve/veya görsel bilgi kolayca fark edilebilecek, okunaklı bir yazı karakteri ve punto ile "©2019, payby.me, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz. İnternet sitesinde yer alan ifadeler ile yazı veya görsellerdeki üçüncü kişi veya kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo ve benzeri uyarılar ile ayraçlar, internet sitesinden alıntı yapıldığı takdirde silinemez veya kaldırılamaz.
 • PaybyMe’nin payby.me internet sitesinde, herhangi bir sebep göstermeden ve herhangi bir ihbarda bulunmadan işbu kullanım koşullarını düzenleme, değiştirme veya koşulları yenileme hakkı saklıdır. İşbu internet adresinde her zaman tüm hüküm ve koşulların güncel hali yer almaktadır. İşbu internet sitesinin kullanılması ile Kullanıcı, yürürlükteki güncel versiyona uygun hareket etmekle yükümlü olacak şekilde sınırlandırıldığını kabul eder.
 • Kullanıcı, Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne üçüncü kişilerin erişimine hiçbir şekilde izin vermeyerek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır.
 • Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Müşteri’nin iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, durumu PaybyMe Çağrı Merkezi (0 850 532 50 40) aracılığı ile derhal Paybyme’ye veya mobil haberleşme sağlayıcısı konumundaki temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.
 • Kullanıcı, gerçekleşen işleme ilişkin kendisine ödeme aracı ile iletilen bilgilendirici kısa mesajları okumakla ve dikkate almakla yükümlüdür; gelen kısa mesaja ödemenin gerçekleşmesi için onay verdiği yanıt kısa mesajı okuduğu anlamı taşımaktadır.
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, kendisine bankası ya da GSM operatöründen gelmiş gibi görünüp şifre, kullanıcı kodu, finansal bilgi, hesap numarası, kredi kartı veya banka kartı numarası soran ya da kişisel bilgilerini güncellemesini isteyen e-postaları, telefon çağrılarını ve SMS mesajlarını dikkate almamakla yükümlüdür.
 • Kullanıcı, kendisine sosyal medya hesapları üzerinden ulaşarak kendisini kullanıcının arkadaşı, tanıdığı, akrabası ve sair kişiler şeklinde tanıtan ve kendisinden kişisel bilgilerini isteyen kişilerin mesajlarını dikkate almamakla yükümlüdür.
 • Kullanıcı, dolandırıcılık şüphesi veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi sırasında herhangi bir problemle karşılaşması halinde işlemi derhal durdurmalı ve söz konusu durumu PaybyMe Çağrı Merkezi (0 850 532 50 40) aracılığı ile derhal Paybyme’ye veya mobil haberleşme sağlayıcısı konumundaki temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.
 • PaybyMe, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“6493 sayılı Kanun”) çerçevesinde faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşudur.
 • PaybyMe’nin sorumluluğu, ödeme hizmeti kullanıcısı (“Üye İşyeri”) ile son kullanıcı (“Tüketici”) arasındaki mesafeli satım sözleşmesine konu ürün veya hizmete ilişkin tahsil edilmiş ücretin, Üye İşyeri’ne aktarılması ile sınırlı olup, Üye İşyeri ile Tüketici arasındaki sözleşme ilişkisi ve ihtilaflardan PaybyMe sorumlu değildir.
 • Üye İşyeri, PaybyMe ödeme servis(ler)i aracılığıyla ödemesini aldığı ürün veya hizmetlerin hukuka, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmadığını ve başta elektronik ticaret, tüketici ve vergi mevzuatı olmak üzere yasalara uygun hareket ettiğini, satışa sunduğu ürün veya hizmetler üzerinde tam bir tasarruf yetkisi bulunduğunu, ürün veya hizmetler ile ilgili Tüketici ile arasındaki her türlü ihtilaftan münhasıran sorumlu olduğunu, PaybyMe’nin işbu nedenle herhangi bir üçüncü tarafın talep, itiraz, şikayet, ceza vesair yaptırıma maruz kalması halinde, kendisine rücu edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Üye İşyeri, ödeme servis(ler)inin kullanımında kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu ve bu doğrultuda PaybyMe’nin gizlilik ve güvenlik politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Tüketici, ödemesini gerçekleştirerek satın aldığı ürün veya hizmetin tam, doğru ve ayıpsız olmasından, fatura veya sevk irsaliyesi ile garanti belgesi, varsa kullanım kılavuzu, sertifika vesair belgelerin ürün veya hizmet ile birlikte tesliminden münhasıran satıcı(Üye İşyeri)nın sorumlu olduğunu ve PaybyMe’nin ürün veya hizmet ile ilgili sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.