Aydınlatma Metni

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“Paybyme”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1-) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?                                      

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri Paybyme tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekân güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);

a) Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

b) Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

a) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

c) Talep/şikayetlerin takibi,

d) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

f) İnternet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz (Üye İşyerlerimiz)

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. banka bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);

a) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

d) Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

e) Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f) Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

g) Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

h)Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

ı)Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

j) Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

k) Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,

l) Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

m) Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

n) Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

o) Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

p) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);

a) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

b) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

c) Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

d) Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

e) Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

f) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

g) İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

E. Tedarikçi Yetkilimiz                              

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri ;

a) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

b) Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

c) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

d) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

e) Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

f) Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

h) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2-) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; kurumsal başvuru formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3-) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Paybyme tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

4-) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?         

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla tedarikçilere, muhasebe programı ve bağımsız denetim desteği aldığımız şirketlere, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

d) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla tedarikçilere, muhasebe programı ve bağımsız denetim desteği aldığımız şirketlere, hukuk bürosuna, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. 

e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla tedarikçilere, muhasebe programı ve bağımsız denetim desteği aldığımız şirketlere, hukuk bürosuna, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır.  

4-) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?               

Paybyme olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6-) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Paybyme’ye ait “https://www.payby.me/tr/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Adres: Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No:8/3 Üsküdar / İstanbul

Cevabınızı bulamıyor musunuz?
Lütfen Müşteri Destek Ekibimizle iletişime geçin.
İncele
Teknik sorularınız için
Lütfen Destek Ekibimizle iletişime geçin.
İncele